5 juli 2022

Museum Acquisition

We are proud and delighted to share the news that the Musée des Arts Décoratif has acquired our rug Off Pist!  
MUSEUM ACQUISITION
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Studio Brieditis & Evans, Off Piste, 2013/2015. Chain stitch tapestry made from recycled T-shirts. Cotton, 204 x 293 cm
Galerie Maria Wettergren is delighted to announce that the Musée des Arts Décoratifs, Paris, has acquired the chain stitch rug Off Piste by Swedish textile artist duo, Studio Brieditis & Evans. This pioneering work, handmade from recycled cotton T-shirts, is now officially part of the French National Collections and is currently presented in the exhibition "Ten Years / Design. 10 Years of Acquisitions by the Cercle of Design" on show at the Musée des Arts Décoratifs, Paris from 23 June to 24 December 2022.
STUDIO BRIEDITIS & EVANS
Off Piste was part of Studio Brieditis & Evans' experimental Re Rag Rug project which began in 2012, exploring the social and ecological sustainability of the rug. Studio Brieditis & Evans' objective for this project was to make twelve different tapestries and rugs using various techniques with one thing in common: All of them were made from recycled textiles, such as cotton t-shirts, wool sweaters and tweed jackets. Since 2001, Katarina Brieditis and Katarina Evans have dedicated themselves to textile art with social and ethical dimensions. The idea of sustainability is key to Brieditis & Evans who through their mastery of craft, show how a traditionally common material can gain nobility and artistic value through exquisite craftsmanship, creating works and manual techniques that can be practiced by textile cultures without access to machines.
Photo credits: Studio Brieditis. Courtesy of the artists and Galerie Maria Wettergren
LEARN MORE ABOUT THE RE RAG RUG WORKS
Clockwise top left: Reorient, Vintergatan, Squeeze, Archipelago. Courtesy of the artists & Galerie Maria Wettergren
INQUIRE ABOUT FEATURED WORKS
Copyright © 2022 Galerie Maria Wettergren, All rights reserved.

121 rue Vieille-du-Temple
75003 Paris
T + 33 (0)1 43 29 19 60
www.mariawettergren.com

Our mailing address is:
info@mariawettergren.com

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Instagram
Facebook
Website

3 oktober 2021

Utställningen Hantverket

Välkomna till Hantverket på Hallwyllska museet, på initiativ av Hantverkarna Stockholm.Katarina Brieditis, Sebastian Schildt, Calle Forsberg, 
Katarina Evans, Bea Szenfeld och Sofia Björkman

Utställningen visas under STHLM Craft Week, den 30 september till den 3 oktober, och kommer sedan att vara öppen till den 19 oktober.


Ytterligare information om utställningen finns på https://www.hantverkarnastockholm.se/craft-week-2021 

10 november 2020

10-årsjubileum för Galleri Maria Wettergren i Paris

Den här hösten firar Galleri Maria Wettergren 10-årsjubileum. 
Det firas med nya lokaler i hjärtat av Saint-Germain-des-Près à Paris och utställningen Nouvelle Vague och en katalog med konstnärerna galleriet representerar. 

Länk till hela utställningskatalogen.
Galerie Maria Wettergren is delighted to present you the digital publication Nouvelle Vague. Scandinavian Art & Design 1999 - 2020, a richly illustrated survey of contemporary Scandinavian milestone works that have contributed to redefining the international art and design scene over the past twenty years. Among the twenty-one artists included are Mathias Bengtsson, Ilkka Suppanen, Astrid Krogh, Grethe Sørensen, Cecilie Bendixen, Rasmus Fenhann and Tora Urup, whose works range from the most advanced technology to those inspired by traditional craftsmanship in the fields of limited edition furniture design, textile art, sculpture and lighting. While with a radical departure, these contemporary artists maintain a strong connection to their cultural roots, with references to the DNA of Scandinavian design. Their interdisciplinary research into possible expressions related to various materials and techniques seem to echo the Bauhaus school and the thinking of Walter Gropius: Architects, painters, sculptors, we must all return to crafts! For there is no such thing as “professional art”.

30 oktober 2020

Begynnelsen

Var kommer alla slipsar ifrån? I slipsfabriken hittar de sin väg från centrifugen och vidare ut i världen. 

Imorgon den 31 oktober är det utställningens sista dag och vi är på plats mellan 12.00 och 16.00. Vi berättar gärna mer om slipsfabriken på plats. Men vi håller förstås behörigt avstånd. 
28 oktober 2020

Föreläsning på Almgrens sidenväveri

På torsdag 29 oktober håller vi en föreläsning på Almgrens sidenväveri. Det är ett begränsat antal platser och föranmälan krävs via mail: info@kasiden.se


"Vår väg till Slipsfabriken"

Föredrag med Katarina Brieditis & Katarina Evans
29/10 kl 17-18.
Biljettpris: 100 kr.
Obs! Föranmälan via mail.


20 oktober 2020

Dagens farbriksvy

Arbetet med Re Rag Rug nr 15 fortskrider samtidigt som vi tar emot besökare i utställningen. Här har vi full uppskit över alla delar i produktionen, verklig såväl som den i industrifantasin.

 

16 oktober 2020

Moirépressen

Almgrens sidenväveris museum har i tygberedningsrummet en stor och tung pjäs som är en moirépress. Den är från 1740-talet och moirering är ett sätt att pressa in skiftningar i ett (ofta) enfärgat tygs yta. Det kallas ibland vattrat.  

I vår industrifantasi kan den här pressen klämma ut löpmeter av veckade band. Det släta materialet matas in från toppen och genom hårt tryck spritsas det ut längre ned.
Det är slipsarnas mellanlägg och foder som använts. Mellanlägget är torrt och matt medan fodret är blankt och när de sammanfogas omväxlande med olika sidor upp skapas skiftningar. 
Som om det vore moiré, fast  i 3D.
Almgren silk weaving museum has an enormous piece of machine in the finishing room. It's a moiré press from 1740's and to make moiré is a way of creating a watered pattern in a fabric.

In our imaginary industry this machine presses out smocked bands by the metre. The flat material is fed through the top of the machine and through heavy pressure it is squeezed out further down. 

It is the shiny lining and the dry and mat padding of the ties that has been used. The different lustre of the fabrics creates a moire structure, which is also 3D. 

13 oktober 2020

Re Rag Rug nr. 15 påbörjas.

En av målsättningarna med vår utställning och residens på Almgrens sidenväveri och museum har varit att göra en matta av sidenslipsar. 

Några av alla dessa mörkblå slipsar i samma mönster som vi fick för många år sedan kommer att bli Re Rag Rug nr. 15.

Vi har sytt ihop slipsar på längden och rullat ihop dem till bollar så som man göra med annat trasmatte- material. 


One of the ambitions with the exhibition and residency at Almgrens silk weaving museum has been to make a rug out of silk ties.  

Some of all those dark blue ties with the same pattern that we were donated many years ago will become  Re Rag Rug No. 15.

We have joined lengths of ties and rolled them into balls, just like material for traditional rags rugs would have been collected.9 oktober 2020

Randigaslipsmaskinen

Får vi presentera maskinen som gör randiga slipsar!

På ena sidan rullas enfärgat material upp på bommen. 


Det matas in och passerar blandaren


På andra sidan kommer slipsar i tvåfärgsrandning ut!


Den här månaden är produktionen inställd på engelska klubbränder (randning uppåt mot höger till skillnad från amerikanska där randningen går i andra riktningen).8 oktober 2020

Slipsveckaren

Ett smakprov från Slipsfabrikens maskinpark. Tro't eller ej men vi har hittat en maskin som veckar och krusar till släta slipsar. Ungefär som en sådan som användes när man krusade örngottsband. I den här har vi länkat ihop flera slipsar som löper från en större spole till krusmaskinen i fråga. 
A taster from the machinery at The Tie Factory. Believe it or not, but we have identified a machine that creases and smocks flat ties. It reminds us about a tool that in older times was used to pleat ribbons on pillowcases (krusade örngottsband). In this machine we have linked several ties that run from a larger spool to the pleater in question.

7 oktober 2020

Slipsrya

 Under utställningen på Slipsfabriken arbetar vi bl a med en tvåsidig rya, knuten av slipsknutar.

During the exhibition we are among other things working on a double-faced rya, knotted with ties.  

5 oktober 2020

Fantastisk slipsdonation

Himlen är här! 

Vi har just fått bilder från ännu en slipsdonation på väg till oss. Denna enorma samling hänger idag på vädring i solen i väntan på transport till Stockholm och Slipsfabriken. Lycka!

Foton: MonaLisa Brieditis

Tie heaven!
We have just received photos of another donation of ties heading in our direction. This enormous collection is in the pipeline, being aired before transported to Stockholm and the Tie Factory. Bliss!

 4 oktober 2020

Slipsfabriken öppnad

Nu är Slipsfabriken invigd och öppnad 

Trots rådande pandemi och konkurrens av så många spännande programpunkter under Stockholm Craft Week, så hade vi nästan fullt hus och en väldigt rolig dag i lördags. Tack alla ni som kom!

Men det är egentligen först nu allt börjar eftersom vi kommer att jobba här på Slipsfabriken varje vardag i oktober mellan kl 12-16, på KA Almgren Sidenväveri och museum.  Så kom och besök utställningen och oss i vår industrifantasi!

Ta gärna med er någon slips ni inte använder och byt mot en ny, shoppa snygga knutar eller låt er bara inspireras av vår utställning. Väldigt välkomna!
The Tie Factory is now inaugurated. 

Despite current situation during the pandemic and in competition with many other exciting shows during Stockholm Craft Week, the house was almost full. We thank everyone that came and made our day!

But it's not really until now that work acctually begins. We will be working in the factory at KA Almgren Sidenväveri och museum.   Monday to Friday during October. Come visit the exhibition and us in our industry fantasy! 

You can bring an old tie, swap for a new one or purchase one of our specially made knots and accessories. Or just let yourself be inspired. Welcome!