14 september 2020

Almgrens sidenväveri, vår blåklassade ateljé


Idag flyttar vi tillfälligt in vår ateljé i Almgrens sidenväveri, som är blåklassat. Det betyder att det är har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen förklarade 2020 hela fastigheten och sidenväveriet som byggnadsminne och vi inte får göra någon åverkan på någonting.

Vi ska hålla till i beredningsrummet där det står olika maskiner för efterbehandling av tyger. 

Det här blir lite av en utmaning. Kul.

(Almgrens sidenväveri startade 1833 av Knut August Almgren efter att han i Frankrike studerat tekniken att väva sidentyger med jacquardvävstolar. Verksamheten växte snabbt och var under en stor del av 1800-talet det största sidenväveriet i Stockholm och landet. Som störst var väveriet på 1870-talet.

Efterfrågan på sidentyg av Almgrens kvalitet minskade under 1900-talet och tillverkningen kom att inriktas på band – främst ordensband. Väveriverksamheten fortsatte fram till 1974, långt efter att de andra sidenväverierna i Stockholm stängts.

År 1846 flyttades verksamheten till det nuvarande läget mellan Götgatan och Repslagargatan.

Fabriksanläggningen på fastigheten Västergötland 6 med den synnerligen väl bevarade väverimiljön är en viktig representant för de många industriföretag som under 1800-talet etablerade sig i Stockholm.

År 1991 återupptogs verksamheten vid Almgrens sidenväveri i familjen Almgrens regi med en kommersiell produktion av sidentyger samt viss museiverksamhet med visningar.

Särskilt tydligt framstår den genuina industrimiljö i fabriksbyggnadens första våning där den maskinella utrustningen inte bara visas utan även används) /Text klippt ur text på deras hemsida


Today we are moving into our temporary studio at Almgren Silk Mill and Museum which is blue listed. This means that the building and factory is a site of a very high historical and cultural value. We are allowed to change anything on site and the room we are working from has machines for different types of finishing of fabrics. It's a challenge. Fun.

i ska snart flytta in vår tillfälliga ateljé i Almgrens sidenväveri, som är blåklassat. Det betyder att det är har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen förklarade 2020 hela fastigheten och sidenväveriet som byggnadsminne och vi inte får göra någon åverkan på någonting.

Vi ska hålla till i beredningsrummet där det står olika maskiner för efterbehandling av tyger. 

Det här blir lite av en utmaning. Kul.

Read more about the history on the Almgrens Sidenväveri site

4 september 2020

En donation av nästan 1000 slipsar

Någon gång i början av Re Rag Rug- projektet (2012) fick vi en donation sidenslipsar av organisationen Fastigo. Det var närmare ett tusen oanvända slipsar av 100 % siden. De flesta mörkblå med mönster i vitt och rött och så några med ett lite brokigare mönster i gul-grön-rött.

De har legat till sig på vårt lager och nu har de blivit utgångspunkten för vårt utställningsprojekt Slipsfabriken som kommer att visas på Almgrens Sidenväveri under september och oktober.

Vi har arbetat med överbliven och massproducerad textil i alla våra tidigare Re Rag Rug- mattor. Den här gången tar vi oss an ett ovanligt lyxigt material; Sidenslipsarna är oanvända och framtagna för att bäras av manliga tjänstemän i representationssyfte men har gått ur modet. Vad glada vi är över att de inte slängdes, vilket säkert är det vanligaste sättet att göra sig av med lager på, utan hörde av sig till oss istället. -Tack för det Fastigo!

Vad ska det bli av dem? Fortsättning följer ...

Some time in the beginning of the Re Rag Rug project (2012) we recieved a donation of silk ties by the organisation Fastigo. It was close to one thousand ties made in 100% silk. Most of them dark blue with an allover pattern in red and white and some pieces in a yellow-green-red pattern. 

The ties have been lying in or storage since then and are now the starting point of our next project and exhibition Slipsfabriken which means The Tie Factory. The location is Almgrens Silk Weaving Museum and the exhibition will run during September and October.

We have worked with discarded and mass produced textile materials before in our Re Rag Rugs. This time the material is unusually luxurious; the silk ties are never used and originally made to be worn by male officials but have run out of fashion. How happy are we that they were not just chucked away which is the most common way to get rid of unwanted stock. Instead they were given to us - Thank you for that Fastigo!

What to do with them? To be continued ...

31 augusti 2020

Slipsfabriken - Dagens slips. Pick of the day

 Måndag 31 augusti. Vi börjar veckan med att välja dagens slips!


We start the week by chosing a tie of the day.


10 augusti 2020

Back in office

Tillbaka på jobbet och vi jobbar på med slipsarna. 

Vi flyttar in på Almgrens Sidenväveri den 14:e september. Där kommer vi under att ha vår tillfälliga ateljé  och skapa en gestaltning i beredningsrummet bestående av massproducerad och överblivna slipsar. Vårt arbete pågår publikt under museets öppettider och utställningen Slipsfabriken öppnar den 3:e oktober under Stockholm Craft Week. Utställningen pågår fram till den 31 oktober. Planen är också att en matta av siden, Re Rag Rug nummer 15, tar sin skepnad under utställningsperioden. 
Back in office and we keep working the ties. 

We will move into Almgrens Sidenväveri 14th  September. That is where we are going to have a temporärt studio and create an installation out of massproducerad and discarded ties. Our work will be going on during opening hours and the official opening of the exhibition is 3rd October during Stockholm Craft Week. The exhibition stand until 31st October.  Our plan is also to make a silk rug, Re Rag Rug No. 15, during this time.

3 juli 2020

Slipsfabriken

Innan semester kan vi berätta att vårt nästa återbruksprojekt blir Slipsfabriken på Almgren sidenväveri.  En donation av ett hundratal företagsslipsar i 100% siden ligger till grund och för att berika det enahanda materiallagret har vi under ett år utökat samlingen och har nu en rik och brokig skara exklusiva sidenslipsar att, kanske inte sätta saxen i men göra något av. Fortsättning följer.