17 april 2013

Re Rag Rug VII på gång


Vi började på riktigt med Re Rag Rug VII idag också. Det är verkligen spännande att se hur ylletröjshögarna i olika färg förändrar skepnad när material är struket och klippt. Plötsligt framträder mattan som vi hittills bara haft i våra huvuden.Den här mattan kommer att sys i flera lager ylletröjor, som i sin tur sys ihop till en stadig matta, med hjälp av kraftiga förstygn. Därefter fodras den med linne från en rulle gammal opreparerad målarduk som vi fått efter Katarina B:s pappa Leo Janis.Tanken är att den här mattan ska ingå i en grupp av fler mattor, som ska gå att använda tillsammans (Om bara dygnet hade fler timmar!!). Vi jobbar på så får vi se ...

We have also started working with Re Rag Rug VII todayThe transformation of the wollen sweaters, in all the different shades, when ironed and cut is exciting. All of as sudden the rug apears the way we have imagined it. This rug will be of layers of wollen sweaters, stitched with running stitches, into a steady qualiy. Then lined with a linen fabric (for painting) from Katarina B:s father Leo Janis.The idea is that the rug will be part of a group of rugs, made to be used together.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar