19 juni 2013

nya gamla ylletröjor / new old sweaters

Det är ett år sedan vi hämtade vår första stora leverans av T-shirts på Myrornas grovsortering i Tungelsta utanför Stockholm.

I måndags åkte vi dit igen för att hämta några kassar ylletröjor som de lagt åt sidan åt oss, feltvättade tröjor som annars skulle kastas.

Ann-Sofi Klingborg, vik arbetsledare på
Myrornas klädsortering i Tungelsta 
Ann-Sofie Klingborg, som är vik arbetsledare på sorteringen, tog emot oss och hon berättade att de just nu får in mer kläder än de kan ta hand om. Många insamlingskorgar går därför vidare, osorterade, till andra insamlingsstationer som t ex Fretex, Myrornas motsvarighet i Norge.

Annars är det ofta vid jul och efter sommaren som de får in störst volymer av inlämnade kläder. Vi ger bort saker vi fått i julklapp, eller byter ut gammalt mot nytt och så städar vi ur under sommaren.

När vi började Do Redo projektet fick vi veta att enbart Myrorna i Tungelsta tog emot 12 ton material per dag för sortering. Vi frågade igen för säkerhets skull, eftersom det lät så overkligt mycket och vi kanske mindes fel, men Ann Sofie tror att det kan vara mera nu.

Nu som då måste mycket slängas för att textilerna är trasiga, smutsiga, feltvättade eller oanvändbara av andra orsaker. Sorteringen är därför noggrann. Allt som inte går att använda bränns och för det betalar Myrornas sophämtningsavgift.

Numera separeras också alla plastpåsar, som kläderna ofta kommer i, för sig och går till plast i stället för brännbart.

(De får också in saker och plagg gjorda av utrotningshotade djur vilka är förbjudna att använda i Sverige. Något som är ett dilemma eftersom det inte finns någon som kan eller vill ta hand om detta. Nordiska Museet har tagit hand om en del men de har inte heller plats för hur mycket som helst i sina magasin.)

Tre stora kassar med feltvättade tröjor åker nu direkt i tvättmaskinen för att feltvättas ännu mer och bli finfint matt-material... Tack Myrornas!





A year ago we went to Myrornas (The Salvation Army's branch of  thrift stores) sorting unit in Tungelsta, a suburb to Stockholm. (* Myrorna = ants in Swedish)

 This Monday  we ahd reason to go back to pick up some bags of woollen sweaters they had separated for us- already shrunk and on the way to the waste basket unless we took them.
Ann-Sofie Klingborg, recieved us and told us that they now recieve more clothes and articles than they can handle. Some container go unsorted for export to eg Fretex, which is 'Myrorna' in Norway.
Christmas and afte summer season is when we donate the most. We give away Christmas gift we don't appreciate and after summer it's the spring/summer clean we give away.

When we started the Do Redo project we told 'Myrorna recieved approx. 12 tons of material per day, only from the Stockholm area. This is a city of about 1 million inhabitants and the figure seemed so high and todya we were thinking memory failed us, but Ann-Sofie belives the number might even higher now!

A large percentage of donated materials has to go to the garbage as it is  torn, dirty, shrunk or just to used to sell. The sorting procedure is thorough, anything that can not be used will be collected by the municipality (something Myrorna has to pay for) and burnt..

(It is not rare that they find product and clothes made of endangered species. This is prohibited by law in Sweden and there is no where for these articles to go. Eg. The Nordiska Museum has taken care of some unique products but they are not able to store the amount available out there)

Three big bags of already shrunk wollens now go straight into the washing machine, just to make sure they are clean and shrunk to the most. This will now becomes first grade material to recycle. Thank You Myrorna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar