12 september 2013

Patentstickning - Re Rag Rug X?

Vi har stickat lite med trikåtrasor. Tvårfärgspatent, som är den mest elastiska teknik vi känner till. Precis tvärtom mot vad som borde vara en bra teknik för matta - eftersom vi hela tiden strävar efter att hitta tekniker som ger våra mattor en "stadig kropp". Vi vill ju att de ska bygga, ha lite tyngd och framför allt att de ska ligga still på golvet.Ändå har vi alltså stickat lite tvåfärgspatent. Kvaliteten är så elastisk så att den nästan "rinner ut", också pga materialets tyngd. Den blir oliksidig med en svart rand som dominerar ena sidan och en vit rand som dominerar den andra. Randen blir gles när det stickade stycken tänjs ut på bredden och förtätad där den sträcks på längden. Den är liksom levande.Men kan det verkligen bli en matta av det här? We have done some knitting with T-shirt rags. A two-coloured rib, the most elestic techique we know. This is not the quality that should be good when creatig a rug - as we strive to find techniques that are steady. We want them to have weight and most of all lie still o the floor. Yet, we have knitted a very elastic knitThe quality is so elastic that is 'flows' , also because of it's weight. It becomes two-faced, with a black stripe that dominates one side and a white stripe dominating the other. The stripes expand when stretching the fabric in the width and contracts when pulled lengtwise. As if it was alive.The question is if this can become a rug?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar