19 februari 2014

Kasuri - att skapa arbete

Sedan snart ett år har vi samarbetat med Jothi och Chitra i södra Indien.
De har vid sidan om att sköta sina hushåll flätat ett antal mattor och har utvecklat sin hantverks- skicklighet och mattan Kasuri till en matta av hantverksmässigt hög kvalitet.

Ni som följt oss i projektet vet att vi arbetat med att mattan Kasuri (Re Rag Rug II) skall kunna reproduceras i småskalig hantverksproduktion, av överskott från T-shirtindustrin i trakten där Jothi och Chitra bor.
Vi har just fått bilder på de två senast avslutade Kasuri- mattorna och vi ska nu försöka hålla en kontinuitet i produktion och leverans så att vi kan marknadsföra dem. Förhoppningen är att Jothi och Chitra snart ska kunna lära ut teknikerna till andra kvinnor i området, så att vi kan engagera fler i arbetet.

Då kan vi utveckla fler design och varianter i tekniken, lättare samarbeta med trikåfabrikerna direkt om överskottsmaterialet (för att bättre kunna kontrollera ursprunget), nå ut till flera och berätta om vårt arbete, så småningom finansiera både marknadsföring, logistik och själva avsätta än mer tid själva för Re Rag Rug.
Ju fler mattor kan vi sälja, desto fler arbetstillfällen kan vi skapa (med allt annat positivt som det skulle kunna medföra för kvinnorna på plats och deras familjer), ju mer kan vi utveckla hantverket - och ju mer överskottsmaterial kan vi förädla ...

Just nu finns mattan i en storlek (ca: 200x250 cm) i blått och brunt. Om några veckor åker vi dit igen och hoppas kunna utveckla fler färgställningar på plats utifrån det utbud som finns på överskottsmarknaden.

We have been working with Jothi och Chitra in the South of India for almost a year now.
Alongside taking care of their households they have been braiding and made rugs. They have developed their skill in the craft and are now producing the rug Kasuri, a product with high quality of craftsmanship.
Those of you that have followed us in the project know that we have been working on getting Kasuri (Re Rag Rug II) reproduced, as small scale craft industry, made of excess from the T-shirt industry where Jothi and Chitra live.

We have just recieved pictures by mail of the two lastest rugs and we hope to keep a continuity in the production and deliveries. Our ambition is that Jothi and Chitra will be able to teach the technique and engage women in the area.
If so we can develop further designs in the technique, find ways to collaborate directly with factories in order to better control where the material comes from.
The more rugs we can make and sell the more work can be created and the more we can develop the craft and the more excess we can refine.

The Kasuri rug is now in one size (approx: 200x250 cm) in blue and in brown. In a few weeks we are going back to Jothi and Chitra to continue developing the product in colours that are available in the excess market.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar