21 mars 2014

One way street

En skakig och dammig väg leder till överskottsmarknaden och slutar med tvärstop.


A bumpy and dusty road leads to the fabric excess market and ends with a full stop.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar