25 oktober 2014

kick off för workshop

Vi håller en workshop för elever från Design Institute, med början nu under den här veckan och fortsättning när vi är tillbaka i slutet av november.

Vi kallar workshopen Wonder of Waste - Syftet här är att arbeta förutsättningslöst ur ett material, i det här fallet tovad ull, och se hur det kan ligga till grund för en process, användbar i designsammanhang.
Det gäller att börja i en ände utan att veta hur tankarna kommer att vindla och vara vaken nog att se möjligheter i det händerna gör, plocka upp det, bearbeta, förfina, skala av, skala upp eller ner, formulera, förtydliga och kommunicera.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar