13 februari 2013

Vattenbrist

Tirupur ligger i ett område som är torrt, det finns inte några floder att hämta vatten ur.
Allt behov av vatten för lokalbefolkning och industri tas ur grundvattnet.

På slutet av 1980-talet hade staden en boom i T-shirtproduktion och blev en av världens främsta exportörer av T-shirts. (Kina är världen största producent av T-shirts och på andra plats ligger idag Bangladesh. Indien trea.)


Denna boom innebar en drastisk minskning av grundvattennivån i Tirupur med omnejd och akut vattenbrist blev resultatet.

Lösningen för industrin var vattenreningsverk för att rena och återvinna vatten. Större företag investerade i egna reningsverk och Emperor Textiles var 1994 först i Tirupur med detta och blev  i princip självförsörjande med vatten. 
Staten har också kommunala reningsverk för mindre färgerier som inte kan bekosta det själva.

Problemet var dock inte helt löst. Alla följde inte lagstiftningen, 2012 uppgick antalet färgerier till 780 st och de som fuskade var långt fler än de som gjorde rätt.
Bönderna hade fått nog och drog delstaten inför rätta för att de lät föroreningen fortsätta.
Det blev ett fall i domstolen och alla färgerier stängdes under tiden utredningen pågick. Även de färgerier som skött sig stängdes och man fick söka alternativa platser över hela landet att få sina garner infärgade för att hålla leveranstider. Eller försöka mildra slaget.

Efter 6 månader fick de första färgerierna klartecken att sätta igång igen och Emperor Textiles var det 3:e företaget att öppna.

Idag är 240 privata färgerier godkända och 10 kommunala.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar