15 april 2015

Ett nytt vitt blad

Äntligen vår och vi påbörjar ett nytt kapitel!

Alla våra 12 mattor har en egen historia. Vi skulle vilja att varje en av dem hittar olika vägar att förgrena sig på i vår rika textilvärld, hantverk spill och överskott. Vi har en tid arbetat med att reproducera dem, själva eller i samarbete med olika partners inom industrin.

Under 2014 lanserade vi vår egen reproduktion av Kasuri och Squeeze Me Hold Me på Handarbetets Vänner i Stockholm och på 100%design in London. Mattor och plädar gjorda av överskott från t-shirtindustrin i Indien, i samarbete med enskilda hantverkare i södra Indien och företaget Alpha Corporation i norr.
Med mattan Re Orient  utforskade vi möjligheten att producera lokalt. Vi samarbetade med Remakebolaget och mattan är gjord av t-shirts som slängts i Stockholm. 

2015 påbörjar vi eft nytt kapitel av Re Rag Rug Re-Produced. 
Först ut är en väggtextil till det välkända Stockholmskonditoriet ’Vetekatten’ som skall vara klar nu i juni. 

Vi arbetar också med att reproducera mattorna Off-Pist and Aquarelle för två olika beställare. Fortsättning följer här på bloggen.


We collected more woolens from Myrorna/Salvos this week. Washed and now drying on our back yard. 


FInally spring and a new white page.

Each of the 12 Re Rag Rugs have a story of their own. We would like each one of our 12 original rugs to find a different path in the rich world of textiles, craft, waste and excess and are working on ways to re-produce them. 
- Ourselves or in collaboration with partners in the textile industry.

In 2014 we launched Kasuri and Squeeze Me Hold Me at 100%design in London and Handarbetes Vänner in Stockholm. Rugs and covers made out of excess form the t-shirt industry in India, working with a small family in South of India and Alpha Corporation in the North.
With Re Orient we also explored the possibility to produce in locally out of Stockholmer’s wasted t-shirts in collaboration with Remakebolaget in Stockholm Sweden. 

2015 unfolds a new chapter for us in Re Rag Rug Re-Produced. 
Starting with a commission for the Stockholm landmark café ’Vetekatten’ we are designing and making custom made wall decorations for the coffee shop. Inauguration in June 2015.

We are also working on commission pieces of the rugs Off-Pist and AquarelleTo be continued on the blogg. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar