14 januari 2012

projektbeskrivning/ om Re Rag Rug

Re Rag Rug är ett experimentellt design- och konsthantverksprojekt som syftar till att utveckla nya tekniker, intressanta uttryck för mattor genom att använda olika textila tekniker i ny funktion och kontext.

Materialet är gamla plagg och restprodukter från textilindustrin. Vi vill förädla återbruks- och spillmaterial genom att använda det i sammanhang där slutresultatet skall hålla en sådan kvalitet att det därigenom inte längre är återbruket som står i fokus.

Arbetet kommer i första skedet ske i ett fritt och experimentellt plan. Ett stort antal textila material och tekniker behöver prövas innan de kan anta formen av unika produkter - men också för att säkerställa en hög konstnärlig nivå. Vi söker även efter kvaliteter möjliga för produktion. Det i sin tur skulle kunna leda till metoder att i större skala ta tillvara material som annars skulle kasseras.

Mattor skyddas från golvkyla och drag, de har avgörande betydelse för rummets akustik. Som arkitektoniska element samlar de grupper av möbler till rum i rummet och utgör ofta ett betydelsefullt estetiskt inslag till rumsbilden. Mattor skall tåla att stå, gå och krypa på och är viktiga, kulturbärare i stora delar av världen.
Den svenska trasmattan har i stort sett behållit sitt uttryck genom tiderna. Den är i regel vävd i kypert eller tuskaftsbindning, kan ha ränder i munkabälte eller rosengång och ibland ha ryaeffekter. Ofta är de avlånga och fungerar som golvmattor.

Vi vill se hur vi genom att använda trasor i kombination med olika sömnadstekniker, flätningar, makramé- och knyppelknutar, kviltning, rynkning och veck, limningar, rullingar och sätt att skära, applikation, virkning och krokning, stickning, broderitekniker i kombination med tredimensionella yteffekter och reliefverkan, materialmöten, färg-, färgerieffekter och skalförskjutningar kan få fram nya mattkvaliteter.

Våra varmaste tack till Myrorna för allt material i forma av uttjänta T-shirts och ylletröjor och till Konstnärsnämnden som beslutat att stödja projektet med ekonomiskt bidrag!