15 november 2013

Re Rag Rug - del II- ivriga att börja om

Vi börjar ta igen oss efter det fantastiska mottagande vi fick av er alla under utställningen på Färgfabriken!

Mattorna ligger nu i tryggt förvar på lagret och väntar på att visas vidare. Vi administrerar förfrågningar och försöker göra en turnéplan för utställningen och har slutrapporterat till Konstnärsnämnden.


Vi funderar på hur vi skall ta allt vidare in i nästa fas, där vi skall fokusera på att utveckla våra tolv mattor och alla de nya idéer och möjligheter som det första året har givit oss.

Ett par dagar har ägnats åt att städa och sortera på lagret och visar det sig att vi har mer material kvar än vad vi kunde minnas. Det kommer att räcka till ett antal mattor till och vi är ivriga att sätta igång omedelbart!
We have caught our breath after closing the exhibition but we are still overwhelmed by the positive response from you all!

The rugs are in safe storage waiting to displayed in other venues. We are taking care of requests and are trying to make an exhibition schedule and we have sent our repot to The Swedish Arts Grants Commitee.

We are thinking of how the project shall take form in part two, as we will be focusing on product developing our twelve unique rugs and all the ideas which are the result of the first year. 

A couple of days have been in the storage, tidying and sorting. We are surprised to find that we hav much  more material left than thought. It will enough to make some more rugs and we can't wait to get started again!