18 december 2015

Vilket år vi har haft

Vilket fantastiskt år det har varit, 2015! / What a year, 2015!

Vår utställning Re Rag Rug har vandrat från Hong Kong, via Textilmuseet i Borås, till Paris - och vi med den. Re Produced, vår mindre utställning  som fokuserar på social och hållbar produktion, har varit på GKF Galleri i Visby.

Mackarånger av ylletröjor hänger på väggarna på konditori Vetekatten och en variant av mattan Off Pist, broderad av gamla vita t-shirts, finns hos Lane Crawford i Hong Kong. 

Snart öppnar ACE hotel i Pittsburg och där väntar en Aquarelle 2 på att pryda sin plats. Och så har Domkyrkan i Uppsala fått ett nytt altarbrun.

Jothi och Chitra i Indien fortsätter att tillverka de flätade mattorna Kasuri och Spice som ställts ut och hittat hem i Singapore, London, New York och San Fransisco.

Re Rag Rug har blivit uppmärksammat i flera fina reportage och inte minst i boken Upcyclist, av Antonia Edwards, UK. Vi har föreläst lite här och där och har just fått veta att vi nominerats till ett designpris i Tyskland.
 

2015 is coming to an end and our exhibition Re Rag Rug has travelled from Hong Kong via Borås to Paris - and we with it. Re Produced, our smaller exhibition that focuses on social and sustainable production, exhibited at GFK Gallery in Visby.

What we call 'Mackarånger' (Macka Swe. for sub+macarons) made out of wollen sweaters are decoration the walls at landmark coffeeshop/bakery Vetekatten in Stockholm and a version of the rug Off Pist, embroidered out of old white t-shirts, is at Lane Crawford in Hong Kong

Soon an ACE hotel opens in Pittsburgh where an Aquarelle 2 will decorate a room. And finally the Cathedral in Uppsala has a new textile for the altar from us.

Jothi and Chitra in India keep producing the braided rugs which have been exhibited and found their way to Singapore, London, New York and San Fransisco. 

Re Rag Rug has been featured in a number of geographically wide spread magazines, not the least in the book Upcyclist, by Antonia Edwards, UK. We have lectured various places and recently recieved the news that Re Rag Rug is  nominated to a design award in Germany.
 

Utställning i Paris / Exhibition in Paris

En magisk och varm sensommarkväll i början av november invigdes vår utställning på Svenska Institutet i Maraiskvarteren, Paris. Här ligger det stiliga palatset Hotel de Marle där de tolv originalmattorna visas fram till den 10 april nästa år.

Det är sannerligen en ära att våra mattor är på plats och representerar under den pågående klimatkonferensen i Paris. Utställningen ligger inom ramen för de svenska institutionernas satsning Grön Attitude!.


On a warm and magical summer evening in the beginning of November, our exhibition opened at the Swedish Institute in Paris. In the Marais neighbourhood, Hotel Le Marle houses the twelve original rugs until 10th Paril next year.  

It is truly an honour that our rugs are there in Paris, representing during the COP21 conference in Paris. The exhibition are part of the Swedish Institutions activities Grön Attitude!.

Grid på scenen 1 / Grid on stage 1

Vår 13:e matta 'Grid' är också representerad i Paris och utgör scen under Håll-BAR, en afterwork- och mötesplats som Svenska Institutet håller under COP21.

Our 13th rug 'Grid' is also represented in Paris and acts as stage during  Håll-BAR, an afterwork- och meeting place that the Swedish Institute hosts during COP21.

On the rug Grid: José González (photo: SI Paris)

Grid på scenen 2 / Grid on stage 2

Mattan Grid verkar ha funnit sitt öde som scengolv. Före resan till Paris medverkade den under fötterna på samtliga årets deltagare i Så Mycket bättre på tv4.
  
The rug Grid seems to have found it's destiny as a stage. Before being sent to Paris it was the floor for the artists participating in the Swedish TV4 entertainment show 'So much better'.

On the rug Grid: Kleerup


 Re Orient på scenen/ Re Orient on stage


Och inte bara Grid - även Re Orient har legat på studiogolv, under årets livesändningar från MetroTV's intervjuprogram Fråga Mig.

Not only Grid - even Re Orient has been on a studio floor, during live broadcast during MetroTV's interview series Fråga Mig (Ask Me).

On the rug Re Orient: Alex och Sigge
 

Väggtextil till Ace Hotel i Pittsburg, USA/ Wall hanging to Ace Hotel in Pittsburgh

Vi har lagt de sista stygnen på vår textil till ACE Hotel i Pittsburgh. Den är speciellt komponerad till hotellet i en teknik sprungen ur vår matta Aquarelle, gjord av ylletröjor i applikation och broderi.

Ace Hotel Pittsburgh flyttar in i ett sekel gammalt YMCA hus  i hjärtat av East Liberty och öppnar i slutet av 2015. 


We have put the last stitches on our textile piece to ACE Hotel in Pittsburgh. It is specially designed for the hotel and inspired by our original rug Aquarelle, made of woollen sweaters in appplicue and embroidery.

Ace Hotel Pittsburgh makes its home in a century-old former YMCA building at the heart of East Liberty, set to open late 2015.


 

Domotex Carpet Design Award 2016

Vi har fått veta att två Re Rag Rug-mattor har gått vidare till final i Domotex Carpet Design Award 2016, i kategorin Best Studio Artist Design.

Av tre finalplatser i denna kategori finns mattorna Re Orient och Squeeze med bland de utvalda. Det betyder att båda kommer finnas på finplats under mattmässan Domotex i Hannover i januari, under vilken vinnaren kommer att koras.

– Bara det känns som en vinst!


Two of our Re Rag Rugs-are shortlosted to the finals at Domotex Carpet Design Award 2016, in the category Best Studio Artist Design.

Out of three finalists in this category our rugs Re Orient and Squeeze are selected. Both these rugs will be exhibited during the carpet fair Domotex in Hannover in January, when the winner will be announced.

– just being shortlisted feels like a victory!


Altarbrun till Uppsala Domkyrka / Lithurgical textile to Uppsala Cathedral

Den sista månaden har vi jobbat med ett altarbrun till högaltaret i Uppsala Domkyrka.
Under högmässan i söndags, den andra advent, togs det i bruk och presenterades för besökarna. Det var högtidligt och vackert.

I motivet ville vi integrera former från den omgivande arkitekturen och bemöta både valvens former, pelarnas relief och den blå stjärnhimmel som man ser i Mariakoret (där Gustav Vasa ligger begravd) bakom altaret.

Altarbrunet är tillverkat av kasserade ylletröjor, vilket vi tycker tillför det värden i flera dimensioner – förutom den konkreta utmaningen med att försöka få ett till synes dystert, dumpat material att lysa.
Att ett material som nyss ansetts värdelöst förvandlats till något med uppgift att pryda den mest centrala platsen i Domkyrkan och lysa under den mörkaste tiden på året.

Att något trasigt och bortslängt, som egentligen skulle ha bränts, har välsignats och hädanefter kommer att vårdas omsorgsfullt för att under två veckor varje advent varsamt hängas upp på sin plats – i vem vem hur många årtionden framöver?
En hållbarhetsaspekt det inte går att bortse ifrån i vår tid.


The last month we have been busy working with a specific piece of textile for the main altar in Uppsala Cathedral.
 During mass last Sunday, the second of advent, it was inaugurated in an atmosphere of solemnity.

In the motif, we wanted to integrate shapes from the surrounding architeture with its arches, pillars and the starry skyes in the chapel of Mary behind the altar (where Gustav Vasa is burried).

The piece is made from discarded wollen sweaters, which we think bring additional value to it - apart from the concrete challenge to transform a dull and wasted material into something shiny and bright.
A material that once was considered worthless is now adorning the most central place in the cathedral and brightens up this darkest time of year. 

Something destined to be burnt is now blessed and will be carefully taken care of and used two weeks before Christmas - who knows for how many years to come? 

This is an aspect of sustainability that cannot be ignored today.


Vi önskar er sköna helger, en God Jul och ett Gott Nytt År 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New year

____________________

 

Och så en extra varm hälsning till MYRORNA

och alla er på grovsorteringen i Tungelsta,

med tack för ett fint samarbete och er fantastiska

insats med att sortera ut särskilt, utvalt skräp till 

Re Rag Rug! 

_____________________ 

8 december 2015

Altarbrunet i Domkyrkan till den andra advent


Den sista månaden har jobbat med ett altarbrun till högaltaret i Uppsala Domkyrka.
Idag, den andra advent, invigdes det under högmässan. Högtidligt och vackert.

I motivet ville vi integrera former från den omgivande arkitekturen och bemöta både valvens former, pelarnas relief och den blå stjärnhimmel som man ser i Mariakoret (där Gustav Vasa ligger begravd) bakom altaret.

Huvudrollen spelas av en "Betlehemsstjärna",  hämtad ur en av de huggna bilderna på en av pelarna – vilket ingick som önskemål i uppdraget från början. Färgen skulle vara blå och altarbrunet skulle fungera tillsammans med en mässhake, stolor och andra delar i en serie som komponerats av Erika Pekkari och som togs fram för några år sedan. Även då var Katarina Evans inblandad, då hon sydde alla de broderade detaljerna och motiven på det specialinfärgade ylletyget.

Altarbrunet är tillverkat av kasserade ylletröjor, vilket vi tycker tillför det värden i flera dimensioner – förutom den konkreta utmaningen med att försöka få ett till synes rätt dystert, dumpat material (det är verkligen inga vackra stycken som hamnat i påsarna som vi hämtar) att lysa.
Att ett material som nyss ansetts värdelöst förvandlats till något som fått till uppgift att pryda den mest centrala platsen i det fantastiska rummet i Domkyrkan. Något som ska skina för alla dom som samlas här en stund under den mörkaste tiden på året.

Att något trasigt och bortslängt, som egentligen skulle ha bränts, nu har blivit välsignat och hädanefter kommer att vårdas och förvaras omsorgsfullt för att under två veckor varje år plockas fram och varsamt hängas upp på sin plats på nytt – i vem vem hur många årtionden framöver?
En hållbarhetsaspekt det inte går att bortse ifrån i den tid vi lever här och nu.


The past month we have been working on a commission for the Cathedral in Uppsala. Today, the second of advent the liturgical textile piece for the main altar was used for the first time and inaugurated during mass. 

In the motif we wanted to integrate shapes from the surrounding architecture; the form of the arches, the reliefs on the pillars and the blue starry sky seen behind in the Maria chapel (where Gustav Vasa is burried).

The main form is the star of Bethlehem, also carved into a biblical scene on one of the pillars in the church-  it was a special request that the star was mart of the design. The color should be blue accorinng to the lithurgical colours of the season, and the pice should also work with a blue chasuble, stoles and other textiles composed in 2011 by Erika Pekkari.  Katarina Evans was involved with producing these textiles also where she embroidered the designs on the specifically died swollen fabric.
The piece we made is made out of wasted wollen sweaters, which we think add furthter values to the textile - apart from the very cocrete challege to give the dull and worthless material brigthness and lustre. To see a material considered worthless transformed into something that should decorate one of the most central places in this magnificent cathedral during the darkest time of year is fantastic! 

Something broken and thrown away to be burnt, is now blessed and will in the future be carefully looked after, just to be placed on the main alter during two weeks before Christmas- for decades to come? Here and now this is an aspect of sustainability that we cannot ignore.

7 december 2015

COP21, Håll-BAR i Paris

Photo: Institut suédois à Paris


Håll-BAR är en afterwork som Svenska institutet arrangerar i samband med COP21, FN:s klimatkonferens i Paris

Pop-up bar + Inspirational Talks. Med högt i tak diskuteras varje kväll olika miljöfrågor och hållbara lösningar. En kväll, en infallsvinkel: politik, kultur, forskning, innovation och resande.

Håll-BAR invigs den 7/12 med musik och samtal med José González, som delar med sig av erfarenheter och tankar kring sitt miljöengagemang.07.12.2015
Music and ecological commitment med José González

08.12.2015
Implementing the Paris Agenda; the Waterway Forward med Héla Cheikhrouhou, chef för Green Climate Fund

09.12.2015
Oceans – challenges and sustainable solutions med den miljöengagerade äventyraren Emily Penn

10.12.2015
Creating together to innovate sustainably med innovationsexperten Olle Dierks på Swedish Incubators & Science Parks

11.12.2015
The summits are over! Any reasons to be optimistic? med Johan L. Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment InstituteOckså på scenen under hela perioden: Re Rag Rug GRID!

6 november 2015

Vernissage i Paris


  
Tack Svenska Institutet, alla tekniker och extra händer  –  och alla ni som kom hit till denna magiska och sensommarvarma öppningskväll!  

Opening night at institute suédois in Paris, thank you everyone that command made the evening magical! Merci!