30 juni 2013

Den stickade maskan

Våra Re Rag Rug-mattor springer oftast ur tidigare idéer och undersökningar.

Re Rag Rug VIII har motivet av stickade maskor, ett tema som Katarina B återkommit till gång på gång genom åren. Det är det där med maskans själva konstruktion som inte slutat att intressera, formen som kan binda sig själv på så många olika sätt. Maskans spänstiga form och den rörelse som finns i maskans konstruktion, förstärkt av materialet (garnets) riktningar.

Under Konstfackstiden i mitten av 90-talet, blev maskan huvudtema i ett under två somrar löpande fördjupningsprojekt. Undersökningar av stickningteknikers konstruktion, elasticitet och formbarhet  såväl två- som tredimensionellt.

Och nu är maskan motivet i en matta.

  

Or rugs often develop from previous ideas and experiments.

Re Rag Rug VIII has the motif of knitted stitches, a theme K. Brieditis has returned to many times.
The construction of the stitch itself has always intrigued her; the sticth that binds itself in a variety of forms.

When a student at Konstfack in the 90's, she used the theme of the sticth, investigating techinqes, construction, elasticity and ability to be shaped, two dimensional as well as three dimensionblev maskan huvudtema i ett under två somrar löpande fördjupningsprojekt. Undersökningar av stickningteknikers konstruktion, elasticitet och formbarhet  såväl två- som tredimensionellt.

Now the stitch is the design of a rug.