14 september 2020

Almgrens sidenväveri, vår blåklassade ateljé


Idag flyttar vi tillfälligt in vår ateljé i Almgrens sidenväveri, som är blåklassat. Det betyder att det är har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen förklarade 2020 hela fastigheten och sidenväveriet som byggnadsminne och vi inte får göra någon åverkan på någonting.

Vi ska hålla till i beredningsrummet där det står olika maskiner för efterbehandling av tyger. 

Det här blir lite av en utmaning. Kul.

(Almgrens sidenväveri startade 1833 av Knut August Almgren efter att han i Frankrike studerat tekniken att väva sidentyger med jacquardvävstolar. Verksamheten växte snabbt och var under en stor del av 1800-talet det största sidenväveriet i Stockholm och landet. Som störst var väveriet på 1870-talet.

Efterfrågan på sidentyg av Almgrens kvalitet minskade under 1900-talet och tillverkningen kom att inriktas på band – främst ordensband. Väveriverksamheten fortsatte fram till 1974, långt efter att de andra sidenväverierna i Stockholm stängts.

År 1846 flyttades verksamheten till det nuvarande läget mellan Götgatan och Repslagargatan.

Fabriksanläggningen på fastigheten Västergötland 6 med den synnerligen väl bevarade väverimiljön är en viktig representant för de många industriföretag som under 1800-talet etablerade sig i Stockholm.

År 1991 återupptogs verksamheten vid Almgrens sidenväveri i familjen Almgrens regi med en kommersiell produktion av sidentyger samt viss museiverksamhet med visningar.

Särskilt tydligt framstår den genuina industrimiljö i fabriksbyggnadens första våning där den maskinella utrustningen inte bara visas utan även används) /Text klippt ur text på deras hemsida


Today we are moving into our temporary studio at Almgren Silk Mill and Museum which is blue listed. This means that the building and factory is a site of a very high historical and cultural value. We are allowed to change anything on site and the room we are working from has machines for different types of finishing of fabrics. It's a challenge. Fun.

i ska snart flytta in vår tillfälliga ateljé i Almgrens sidenväveri, som är blåklassat. Det betyder att det är har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Länsstyrelsen förklarade 2020 hela fastigheten och sidenväveriet som byggnadsminne och vi inte får göra någon åverkan på någonting.

Vi ska hålla till i beredningsrummet där det står olika maskiner för efterbehandling av tyger. 

Det här blir lite av en utmaning. Kul.

Read more about the history on the Almgrens Sidenväveri site