9 mars 2015

Upp i det grå - Re Rag Rug No15?

Vi unnar oss att skissa lite i materialet från House of Lola några dagar.
Kläderna vi fått är hela och rena. Det känns inte självklart att sätta saxen i dem så vi bestämmer oss för att försöka manipulera dem i sin ursprungliga form.

Händerna längtade efter det här … det är svårt att sätta stopp!