8 december 2015

Altarbrunet i Domkyrkan till den andra advent


Den sista månaden har jobbat med ett altarbrun till högaltaret i Uppsala Domkyrka.
Idag, den andra advent, invigdes det under högmässan. Högtidligt och vackert.

I motivet ville vi integrera former från den omgivande arkitekturen och bemöta både valvens former, pelarnas relief och den blå stjärnhimmel som man ser i Mariakoret (där Gustav Vasa ligger begravd) bakom altaret.

Huvudrollen spelas av en "Betlehemsstjärna",  hämtad ur en av de huggna bilderna på en av pelarna – vilket ingick som önskemål i uppdraget från början. Färgen skulle vara blå och altarbrunet skulle fungera tillsammans med en mässhake, stolor och andra delar i en serie som komponerats av Erika Pekkari och som togs fram för några år sedan. Även då var Katarina Evans inblandad, då hon sydde alla de broderade detaljerna och motiven på det specialinfärgade ylletyget.

Altarbrunet är tillverkat av kasserade ylletröjor, vilket vi tycker tillför det värden i flera dimensioner – förutom den konkreta utmaningen med att försöka få ett till synes rätt dystert, dumpat material (det är verkligen inga vackra stycken som hamnat i påsarna som vi hämtar) att lysa.
Att ett material som nyss ansetts värdelöst förvandlats till något som fått till uppgift att pryda den mest centrala platsen i det fantastiska rummet i Domkyrkan. Något som ska skina för alla dom som samlas här en stund under den mörkaste tiden på året.

Att något trasigt och bortslängt, som egentligen skulle ha bränts, nu har blivit välsignat och hädanefter kommer att vårdas och förvaras omsorgsfullt för att under två veckor varje år plockas fram och varsamt hängas upp på sin plats på nytt – i vem vem hur många årtionden framöver?
En hållbarhetsaspekt det inte går att bortse ifrån i den tid vi lever här och nu.


The past month we have been working on a commission for the Cathedral in Uppsala. Today, the second of advent the liturgical textile piece for the main altar was used for the first time and inaugurated during mass. 

In the motif we wanted to integrate shapes from the surrounding architecture; the form of the arches, the reliefs on the pillars and the blue starry sky seen behind in the Maria chapel (where Gustav Vasa is burried).

The main form is the star of Bethlehem, also carved into a biblical scene on one of the pillars in the church-  it was a special request that the star was mart of the design. The color should be blue accorinng to the lithurgical colours of the season, and the pice should also work with a blue chasuble, stoles and other textiles composed in 2011 by Erika Pekkari.  Katarina Evans was involved with producing these textiles also where she embroidered the designs on the specifically died swollen fabric.
The piece we made is made out of wasted wollen sweaters, which we think add furthter values to the textile - apart from the very cocrete challege to give the dull and worthless material brigthness and lustre. To see a material considered worthless transformed into something that should decorate one of the most central places in this magnificent cathedral during the darkest time of year is fantastic! 

Something broken and thrown away to be burnt, is now blessed and will in the future be carefully looked after, just to be placed on the main alter during two weeks before Christmas- for decades to come? Here and now this is an aspect of sustainability that we cannot ignore.