28 februari 2013

Shibori

Nu är alla bitar till mattans översta lager infärgade i shiboriteknik.

Varje 6-kant /hexagon viktes och pressades till en trekantig form som sedan trycktes ihop med träklampar och tvingar. Färgbadet i mörkt blått når inte in till de hårt klampade partierna, så en diamantform uppstår.

Den här mönsterformen är lika vanligt förekommande i traditionell japansk shibori som hexagonen är i traditionell lappteknik. Det är det här mötet vi tycker är intressant.

När vi lägger ut de färdigfärgade formerna på prov, så ser vi plötsligt vintergatan!

Vi hoppas att mattans släta yta med de gnistrande diamantformerna på mörkblå botten avleder från att vid första ögonkastet upptäcka att materialet är uttjänta ylletröjor. Den upptäckten vill vi ska komma i andra hand.Till tygaffären


Inget skräp