19 november 2013

Kasuri i ny färgställning

Vi har arbetat fram en alternativ färgställning av Kasuri, den flätade mattan.

Den nya färgställningen bygger på samma flätningar som den blå men i en brun-grå-svart färgskala. Vi har fått en prototyp av den nya färgställningen av material vi valde ut redan i februari när vi var i Indien. Vi inväntar två exemplar till men de dröjer lite och anledningen är att två färgtoner tog slut och det har varit svårt att hitta ersättningsfärger, en konsekvens av att arbeta med spill- och överskottsmaterial.

På den nya mattan ser vi också tydligt hur lätt små avvikelser av t ex färgordningen i en fläta påverkar mönstret - ett av partierna har fått en ny mönsterbild.

Annars ser allt väldigt lovande ut. Kvalitet och montering är väldigt fin. Både vår och Jothi och Chitras förhopping är ju nu att de flätade mattorna, producerade av överproduktion och spill från textilindustri, skall kunna erbjudas till försäljning. Nu måste vi därför lösa tillgången till materialet, vidareutveckla flera alternativ till design, nya färgställningar och alternativa mått. We have been working on a new color way of Kasuri, the braided rug.


The new colourway is based on the braids from the blue rug but in black.brown shades. 

We have recieved a prototype in made of colors we selected in India in February and are waiting for two more but they are delayed. The reason is two that they ran out of two shades and have had difficulties finding good replacements, a consequence when working with excess materials.

On the new rug we can easily see how small deviations in braiding can change the deisgn- one of the sections has a new pattern. 


Apart from that it all looks promising. the quality and stitching is very good. Annars ser allt väldigt lovande ut. It is ours and Jothi och Chitras hope that the braided rugs made from excess production should be available. Now we have to find a solution of how to work with the limited material and develop more designs, colourways and other sizes.