15 maj 2013

Lappat

För att fylla de större färgytorna på Re Rag Rug VII måste vi skarva bitar från flera tröjor i liknande ton.
Vi  vill att undvika att ytorna blir alltför oroliga, så vi försöker i mesta möjliga mån hålla de ribbade tygerna i samma riktning (samma som förstygnen senare skall ha).

Lapparna sys ihop och bildar egna kompositioner inom varje färgfält. 
Var och en vackra för sig tycker vi.

In order to fill the large blocks of color in Re Rag Rug VII we have to patch them up with sweaterts in similar tones.
We want to avoid the surfaces being too busy so we try to keep the rib in the same direction (same as the running stitches will have eventually).

The patches are stitched together and create compositions of their own. Each one beautiful as they are we think.