2 december 2014

Wonder of Waste Workshop fortsätter

Spännande att träffa gruppen igen och se vad de har åstadkommit under de veckor som gått, då vi var här senast. Det är knepigt att förutspå hur eleverna arbetar på egen hand och på vilket sätt undervisningen och upplägget skiljer sig från på de skolor som vi har mest erfarenhet av i Stockholm, Konstfack och HV.

Det tog en dag att komma igen och få en bild av var alla står. Vi får tänka om hela tiden och anpassa oss till vad som händer, jobba med eleverna individuellt en och en.

Språket är lite av ett hinder och de som inte känner sig säkta på engelskan får hjälp med tolkning av en lärare. I början känns det som en barriär men efter ett tag släpper det och bilderna klarnar alltmer.

Vi blir upprymda av alla oväntade och fantastiska ideer som växer fram härinne ...