30 juni 2013

Den stickade maskan

Våra Re Rag Rug-mattor springer oftast ur tidigare idéer och undersökningar.

Re Rag Rug VIII har motivet av stickade maskor, ett tema som Katarina B återkommit till gång på gång genom åren. Det är det där med maskans själva konstruktion som inte slutat att intressera, formen som kan binda sig själv på så många olika sätt. Maskans spänstiga form och den rörelse som finns i maskans konstruktion, förstärkt av materialet (garnets) riktningar.

Under Konstfackstiden i mitten av 90-talet, blev maskan huvudtema i ett under två somrar löpande fördjupningsprojekt. Undersökningar av stickningteknikers konstruktion, elasticitet och formbarhet  såväl två- som tredimensionellt.

Och nu är maskan motivet i en matta.

  

Or rugs often develop from previous ideas and experiments.

Re Rag Rug VIII has the motif of knitted stitches, a theme K. Brieditis has returned to many times.
The construction of the stitch itself has always intrigued her; the sticth that binds itself in a variety of forms.

When a student at Konstfack in the 90's, she used the theme of the sticth, investigating techinqes, construction, elasticity and ability to be shaped, two dimensional as well as three dimensionblev maskan huvudtema i ett under två somrar löpande fördjupningsprojekt. Undersökningar av stickningteknikers konstruktion, elasticitet och formbarhet  såväl två- som tredimensionellt.

Now the stitch is the design of a rug. 

29 juni 2013

Midvinter

Steget är inte så långt från en svensk sommar till en australisk vinter...

Med Re Rag Rug VI skapade vi en trasmatta med rosengångsbårder. Den var inte rak utan inbjöd till att följa kurvan och den känslan återfanns på denna trottoar i en Sydneyförort.

Kurvan leder till en 'rosengång' med nedfallna och förmultnande Kamelior. Vackert.

The step is not so far from a Swedish summer to an Australian winter...

With Re Rag Rug VI  we created a rag rug with decorative and roselike stripes (The swedish weaving term is Rosengång= Rose Path). The rug isn't straight but we wanted it to be like a path inviting to be followed. 

The sensation was found on this South Sydney sidewalk where the bent path leads to a bed of 'roses', but here, fallen and decaying Camelias. Beautiful.

20 juni 2013

Halvvägs på åttan

Glad Midsommar!Nr IX- En röd matta

Så har vi slutligen bestämt oss.

Vi står fast vid virkning som teknik för Re Rag Rug IX men tankarna på den orientaliska mattan flög iväg och ut rullades istället Den Röda Mattan. Skissarbetet tog en ny vändning där vi knyter ihop tidigare idéer om kompositioner och mönsterbilder.

De färgerna som vi står inför utmaning att använda är starka. Förutom alla de T-shirts vi har kvar från Myrornas så har vi en del trikåspill, skänkt från designavdelningen på Gudrun Sjödén, några färdigklippta trikåtrasebollar från Anna Håkansson (efter hennes mamma Ingrid Ahlström), diverse överblivna tröjor från olika swapshops och klädbytardagar samt ett par påsar T-shirts skänkta av Inga-Lill Säfström Jonsson.

Vi har skissat och markerat ut placeringen av de olika tröjfärgerna enligt att schema så att vi kan märka och dela upp dem emellan oss, hälften var. I sommar ska mattan virkas i såväl Sydney som i Stockholms skärgård. 

Vi kommer även att dela upp bloggandet på varsitt inlägg i veckan så att det går att följa också den här mattans väg från första luftmaska till färdig matta.


19 juni 2013

En matta till / another rug

Nedräkningen infört sommaren har börjat och vi måste planera vår nästa matta, Re Rag Rug IX. 

Vi kommer att vara på varsitt håll under ett antal veckor. Därför står vi inför utmaningen att få till en halva var,  som ska gå att sammanfoga till en hel matta när vi ses igen här i ateljen i augusti.

Vi måste använda en teknik som går att bära med sig i mindre delar som ska gå att hantera såväl i flygplan som på klipporna i skärgården.

Eftersom det är sommar känns det skönare att använda T-shirtmaterial än ull just nu och vi måste förhålla oss till den färgpalett vi har kvar i våra påsar när börjar komponera mattan.

Helsvart har vi mycket av men det lockar inte just nu. Annars har vi mest rött och gult och en del grönt.

Virkning är en bra teknik för materialet och är idealiskt då den inte kräver mer utrustning än virkkrok och sax.

Vi börjar skissa lite.

Kanske något orientaliskt?


The count down before summer holidays has begun and we started planning the next rug,
Re Rag Rug IX. 

As we will be at different locations during the month of July we have the challange before us to work on a piece each which then will be joined to a full piece when we meet again in August.
We need to use a techninque that can be transported in sections and worked on when travelling or sitting on a rock in the archipelago.
Our stock now consists of a palette of multi-colors, mainly red, orange, yellow some green and black which sets our limitations. Black doesn't feel so attractive this time of year but colourful T-shirts in do so we will have to make a composition of what is available.

Crochet is a good technique for rags in cotton jersey and ideal as it does require more tools than a crochet needle and a pair of scissors.

Best way to start is to sketch.

Maybe something oriental?

nya gamla ylletröjor / new old sweaters

Det är ett år sedan vi hämtade vår första stora leverans av T-shirts på Myrornas grovsortering i Tungelsta utanför Stockholm.

I måndags åkte vi dit igen för att hämta några kassar ylletröjor som de lagt åt sidan åt oss, feltvättade tröjor som annars skulle kastas.

Ann-Sofi Klingborg, vik arbetsledare på
Myrornas klädsortering i Tungelsta 
Ann-Sofie Klingborg, som är vik arbetsledare på sorteringen, tog emot oss och hon berättade att de just nu får in mer kläder än de kan ta hand om. Många insamlingskorgar går därför vidare, osorterade, till andra insamlingsstationer som t ex Fretex, Myrornas motsvarighet i Norge.

Annars är det ofta vid jul och efter sommaren som de får in störst volymer av inlämnade kläder. Vi ger bort saker vi fått i julklapp, eller byter ut gammalt mot nytt och så städar vi ur under sommaren.

När vi började Do Redo projektet fick vi veta att enbart Myrorna i Tungelsta tog emot 12 ton material per dag för sortering. Vi frågade igen för säkerhets skull, eftersom det lät så overkligt mycket och vi kanske mindes fel, men Ann Sofie tror att det kan vara mera nu.

Nu som då måste mycket slängas för att textilerna är trasiga, smutsiga, feltvättade eller oanvändbara av andra orsaker. Sorteringen är därför noggrann. Allt som inte går att använda bränns och för det betalar Myrornas sophämtningsavgift.

Numera separeras också alla plastpåsar, som kläderna ofta kommer i, för sig och går till plast i stället för brännbart.

(De får också in saker och plagg gjorda av utrotningshotade djur vilka är förbjudna att använda i Sverige. Något som är ett dilemma eftersom det inte finns någon som kan eller vill ta hand om detta. Nordiska Museet har tagit hand om en del men de har inte heller plats för hur mycket som helst i sina magasin.)

Tre stora kassar med feltvättade tröjor åker nu direkt i tvättmaskinen för att feltvättas ännu mer och bli finfint matt-material... Tack Myrornas!

A year ago we went to Myrornas (The Salvation Army's branch of  thrift stores) sorting unit in Tungelsta, a suburb to Stockholm. (* Myrorna = ants in Swedish)

 This Monday  we ahd reason to go back to pick up some bags of woollen sweaters they had separated for us- already shrunk and on the way to the waste basket unless we took them.
Ann-Sofie Klingborg, recieved us and told us that they now recieve more clothes and articles than they can handle. Some container go unsorted for export to eg Fretex, which is 'Myrorna' in Norway.
Christmas and afte summer season is when we donate the most. We give away Christmas gift we don't appreciate and after summer it's the spring/summer clean we give away.

When we started the Do Redo project we told 'Myrorna recieved approx. 12 tons of material per day, only from the Stockholm area. This is a city of about 1 million inhabitants and the figure seemed so high and todya we were thinking memory failed us, but Ann-Sofie belives the number might even higher now!

A large percentage of donated materials has to go to the garbage as it is  torn, dirty, shrunk or just to used to sell. The sorting procedure is thorough, anything that can not be used will be collected by the municipality (something Myrorna has to pay for) and burnt..

(It is not rare that they find product and clothes made of endangered species. This is prohibited by law in Sweden and there is no where for these articles to go. Eg. The Nordiska Museum has taken care of some unique products but they are not able to store the amount available out there)

Three big bags of already shrunk wollens now go straight into the washing machine, just to make sure they are clean and shrunk to the most. This will now becomes first grade material to recycle. Thank You Myrorna!

12 juni 2013

Save the date!

Datum för vår utställning med alla Re Rag Rug mattor är nu spikat, 16-27 oktober på Färgfabriken i Stockholm.The date for the exhibition with all Re Rag Rugs is set, October 16-27 at Färgfabriken in Stockholm.