29 januari 2014

Grid på väg till Kalmar
Nu är Re Rag Rug No13/ Grid på väg till Kalmar konstmuseum för att vara med på utställningen The Future is Handmade

Mode, grafisk form och produktdesign 12/2 - 20/4 2014


Efter 70 år i landsförvisning är hantverket tillbaka i designvärlden. Utställningen The Future is Handmade fångar upp detta intressanta paradigmskifte genom att visa ett fyrtiotal representativa objekt från tre formområden: mode, grafisk form och produktdesign.
Utställningen tar avstamp i 70-talet då radikala formgivare som Erik Höglund lät sig inspireras av allmogens hantverk. Via 90-talets stora namn som Marcel Wanders och M/M Paris visas 2000-talet genom bland annat Sandra Backlund och Ugly Cute. Idag är hantverket en av de mest centrala drivkrafterna i designvärlden och många av de mest framträdande unga formgivarna refererar på olika sätt till ett traditionellt hantverk.
Curator är Petra Lilja som även är verksam designer och driver designgalleri i Malmö.
Med anledning av utställningen The Future is Handmade håller Kalmar konstmuseum ett seminarium den 19-20 mars, med stöd av Iaspis och Polska Institutet. Konst- och designkritiker Dennis Dahlqvist modererar samtalen med internationella gäster.

The Future is Handmade