29 november 2013

Sista helgen i Falkenberg!

Nu är det sista dagarna som utställningen Shibori - to dye for visas på Falkenbergs museum. Där visas vår matta Vintergatan bland mycket annat fint. Passa på ni som har vägarna förbi!

23 november 2013

Kasuri x 2 och Muthu

Vi har fått några bilder skickade till oss, två blå flätade mattor klara som skickas nästa vecka!

Här är Muthu Kanagaraj som bor i Tirupur och han guidade oss i jakten på överskottsmaterial i Indien i februari. Muthu letar och köper nu in material till vårt arbete med att produktutveckla och reproducera Kasuri till fler mattor och i fler färgställningar. Förutom administrationen runt detta så är det han som gör merparten av det ganska tuff arbetet med att sy ihop alla flätor för hand.
We had some pictures sent to us, two blue braided rugs are ready and will be shipped next week!

This is Muthu who lives in Tirupur and he guided us in the search for excess materials in India in February. he now sources and purchases material for our work in product developing and reproducing Kasuri into more rugs and in other colors. In addition to taking care of the logistics around this he does most of the heavy hand stitching, joining the braids together.

19 november 2013

Kasuri i ny färgställning

Vi har arbetat fram en alternativ färgställning av Kasuri, den flätade mattan.

Den nya färgställningen bygger på samma flätningar som den blå men i en brun-grå-svart färgskala. Vi har fått en prototyp av den nya färgställningen av material vi valde ut redan i februari när vi var i Indien. Vi inväntar två exemplar till men de dröjer lite och anledningen är att två färgtoner tog slut och det har varit svårt att hitta ersättningsfärger, en konsekvens av att arbeta med spill- och överskottsmaterial.

På den nya mattan ser vi också tydligt hur lätt små avvikelser av t ex färgordningen i en fläta påverkar mönstret - ett av partierna har fått en ny mönsterbild.

Annars ser allt väldigt lovande ut. Kvalitet och montering är väldigt fin. Både vår och Jothi och Chitras förhopping är ju nu att de flätade mattorna, producerade av överproduktion och spill från textilindustri, skall kunna erbjudas till försäljning. Nu måste vi därför lösa tillgången till materialet, vidareutveckla flera alternativ till design, nya färgställningar och alternativa mått. We have been working on a new color way of Kasuri, the braided rug.


The new colourway is based on the braids from the blue rug but in black.brown shades. 

We have recieved a prototype in made of colors we selected in India in February and are waiting for two more but they are delayed. The reason is two that they ran out of two shades and have had difficulties finding good replacements, a consequence when working with excess materials.

On the new rug we can easily see how small deviations in braiding can change the deisgn- one of the sections has a new pattern. 


Apart from that it all looks promising. the quality and stitching is very good. Annars ser allt väldigt lovande ut. It is ours and Jothi och Chitras hope that the braided rugs made from excess production should be available. Now we have to find a solution of how to work with the limited material and develop more designs, colourways and other sizes.

18 november 2013

Kasuri i blått blir fler

En matta blir reproducerad och kan bli fler. Vi har redan fått en Kasurimatta som är flätad av två kvinnor i Indien. Snart kommer vi att få några fler exemplar av den flätade blå mattan Kasuri levererade! 
Vi ville i Re Rag Rug projektet undersöka om det går att åstadkomma en kontinuerlig produktion av mattor av återbruk och spillmaterial. De vill se vilka skillnader i uttryck som måste accepteras och vilka fördelar det eventuellt kan finnas i kompromisser när ett hantverk ska (re-)produceras. Går det ö.h.t. går att kontrollera och/eller acceptera variationer i design och kvalitet när man arbetar med material där tillgången är föränderlig? 

Arbetet med denna reproducerade matta är ett första försök till att anpassa en unik design och konstruktion till småskalig produktion där producenter av olika skäl har behov av att arbeta hemifrån eller i enkel och primitiv miljö. Mattorna skall gå att producera utan speciell utrymmeskrävande, kostsam eller energiförbrukande utrustning.Den flätade mattan Kasuri är i sin originalversion är gjord av T-shirts från en av Myrornas insamlingsstationer. Flätad och schatterad av oss själva av en mängd blå nyanser och toner. I kombination med de olika flätningarna ger detta mattan dess unika uttryck. 

Som reproducerad version är den gjord av två hantverkare i Indien, Jothi och Chitra. Materialet är överskott från trikåindustrin i staden Tirupur i södra Indien. Syftet var att skapa en matta så lik originalet som möjligt med de begränsningar i färgurvalet som fanns på marknaden.  


15 november 2013

Re Rag Rug - del II- ivriga att börja om

Vi börjar ta igen oss efter det fantastiska mottagande vi fick av er alla under utställningen på Färgfabriken!

Mattorna ligger nu i tryggt förvar på lagret och väntar på att visas vidare. Vi administrerar förfrågningar och försöker göra en turnéplan för utställningen och har slutrapporterat till Konstnärsnämnden.


Vi funderar på hur vi skall ta allt vidare in i nästa fas, där vi skall fokusera på att utveckla våra tolv mattor och alla de nya idéer och möjligheter som det första året har givit oss.

Ett par dagar har ägnats åt att städa och sortera på lagret och visar det sig att vi har mer material kvar än vad vi kunde minnas. Det kommer att räcka till ett antal mattor till och vi är ivriga att sätta igång omedelbart!
We have caught our breath after closing the exhibition but we are still overwhelmed by the positive response from you all!

The rugs are in safe storage waiting to displayed in other venues. We are taking care of requests and are trying to make an exhibition schedule and we have sent our repot to The Swedish Arts Grants Commitee.

We are thinking of how the project shall take form in part two, as we will be focusing on product developing our twelve unique rugs and all the ideas which are the result of the first year. 

A couple of days have been in the storage, tidying and sorting. We are surprised to find that we hav much  more material left than thought. It will enough to make some more rugs and we can't wait to get started again! 6 november 2013

Vintergatan tillbaka till Falkenberg

Vi hade lånat in Vintergatan från den pågående utställningen Shibori - to dye for på Falkenbergs museum.
Nu är den tillbaka på sin plats där den kommer att hänga t o m 30 november.

Passa på att åka dit ni som kan - Förutom den här utställningen visas just nu också Slow Art och Margot Barolo's No Innocent Objects