12 juni 2013

Save the date!

Datum för vår utställning med alla Re Rag Rug mattor är nu spikat, 16-27 oktober på Färgfabriken i Stockholm.The date for the exhibition with all Re Rag Rugs is set, October 16-27 at Färgfabriken in Stockholm.