23 november 2013

Kasuri x 2 och Muthu

Vi har fått några bilder skickade till oss, två blå flätade mattor klara som skickas nästa vecka!

Här är Muthu Kanagaraj som bor i Tirupur och han guidade oss i jakten på överskottsmaterial i Indien i februari. Muthu letar och köper nu in material till vårt arbete med att produktutveckla och reproducera Kasuri till fler mattor och i fler färgställningar. Förutom administrationen runt detta så är det han som gör merparten av det ganska tuff arbetet med att sy ihop alla flätor för hand.
We had some pictures sent to us, two blue braided rugs are ready and will be shipped next week!

This is Muthu who lives in Tirupur and he guided us in the search for excess materials in India in February. he now sources and purchases material for our work in product developing and reproducing Kasuri into more rugs and in other colors. In addition to taking care of the logistics around this he does most of the heavy hand stitching, joining the braids together.