28 september 2020

Vernissage på Slipsfabriken
Vår gestaltning av slipsfabriken på Almgrens sidenväveri börjar ta form och på lördag är det vernissage!

Utgångspunkt för utställningen har varit en stor mängd kasserade företagsslipsar av siden som vi fått i donation och ett lika stort antal inköpta på second hand. Slipsar som under slutet av 1900-talet togs fram för att bäras av manliga tjänstemän i representationssyfte. Materialet lyxigt, men som i våra tidigare experiment med textil överproduktion är det fråga om massproducerad, oönskad och överbliven textil.


Vår vision har varit att gestalta en fantasi kring hur industrilokalens gamla maskiner kan har använts. 

En industrifantasi. Massproduktion, monotona upprepningar. Många av samma blir överflöd, överblivet, över. Evighetsmaskiner som producerar och producerar. Drivremmar av slipsar, högar av slipsar, slipsar som droppar, sprutar och matas ut ur maskinerna. Görs om och blandas ihop till mos eller aska? Återbrukas? Kasserade slipsar får nytt liv genom textila experiment i Slipsfabriken.


Varmt välkomna!