14 november 2014

om utställningen i Capital Ceo, HK


Re Rag Rug i Sunday Morning Post Magazine


Interior Beaute


Flash On


Fredagens t-shirt skörd / Friday t-shirt collection

Vi är på ännu sydliga breddgrader och om en vecka är vi på väg tillbaka till Hong Kong och HKDI.
Innan den stora invigningen har vi det spännande uppdraget att skapa ett textilt verk i HKDIs Foyer.

Det behövs en mängd t-shirts och i tillägg till de vi skickat från Sverige och det de samlar in i Hong Kong idag har vi hämtat en säck på Salvos, Myrornas motsvarighet i Australien. Liksom i Sverige lämnar man direkt till butikerna. I den här butiken sorteras en del på plats men de mängder som kommer in varje dag kan inte tas om hand utan skickas vidare till ett stort sorteringslager.

Vi hade förmånen att få försortera på plats idag och skall tillbaka på måndag!
(passade också på att köpa hattar som solskydd)

Tack! Jenny på Salvos Store i Sutherland.We are in the Southern hemisphere and in a week we are back in Hong Kong and HKDI.
Before the Grand opening on the 28th we have the exiting work of creating a t-shirt mural in the HKDI's Foyer.

We need a lot of t-shirts and in addition to the ones we collected and sent from Sweden and the ones being collected in Hong Kong, we have today collected a bag from the Salvos (Myrorna in Sweden) store in Sutherland, Sydney. 
As in Sweden donation are recieved at the stores. At this Salvos store they sort some of the donations on site but as they cannot house the large amounts given the rest is sent to a central storage/sorting unit. We had the privilege to sort some of the bad pieces out ourselves. 

Thank you! Jenny at Salvos Store i Sutherland and see you Monday.