29 juni 2013

Midvinter

Steget är inte så långt från en svensk sommar till en australisk vinter...

Med Re Rag Rug VI skapade vi en trasmatta med rosengångsbårder. Den var inte rak utan inbjöd till att följa kurvan och den känslan återfanns på denna trottoar i en Sydneyförort.

Kurvan leder till en 'rosengång' med nedfallna och förmultnande Kamelior. Vackert.

The step is not so far from a Swedish summer to an Australian winter...

With Re Rag Rug VI  we created a rag rug with decorative and roselike stripes (The swedish weaving term is Rosengång= Rose Path). The rug isn't straight but we wanted it to be like a path inviting to be followed. 

The sensation was found on this South Sydney sidewalk where the bent path leads to a bed of 'roses', but here, fallen and decaying Camelias. Beautiful.