24 september 2015

Trash 2 Cash, Aalto University

Idag har vi haft besök av två doktorander från Aalto University i Finland. Sari Berglund och Marjaana Tanttu är textildesigners och forskar om strategier för design recycling och design metodik för textil- och pappersfiberåtervinning.

De besökte Stockholm för att delta i en kick-off för Trash 2 Cash. Det är ett treårigt projektet finansierat av EU med partners från olika Europeiska länder, däribland Finland, Sverige, Turkiet, Slovenien, Storbrittannien och Danmark.

I gruppen ingår designers, forskare,  ingenjörer och representanter från industrin som tillsammans skall arbeta fram prototypgarner och 'prototypkvaliteter' som det ska gå att tillverka ny textil av.

Det här ska bli intressant att följa. Om ett par veckor ska Trash 2 Cash hemsida var aktiv, men besök den tillfälliga länken så länge!

Sari Berglund och Marjaana Tanttu från Aalto University, Finland.

We had a visit today from Aalto University in Finland. Sari Berglund och Marjaana Tanttu are textile designers och research on strategies for design recycling and design methods for textile and paper re-cycling 

They were in Stockholm to take part of a kick-off for Trash 2 Cash which is a three year project finansed by EU. Participants are from different European countries such as Finland, Sweden, Turkey, Slovenia, UK and Denmark.

Designers, scientists, researchers, engineers and representatives from the industry are incuded in the group and together they shall make prototype yarns and 'prototype qualities' to make new textiles with. 
This will be very interesting to follow!

In a couple of weeks the Trash 2 Cash website will be up and running, in the meantime you will find them in this link.