4 mars 2015

Tack House of Lola!

För en vecka sedan fick vi en stor mängd material från det svenska klädföretaget House of Lola.

De kontaktade oss och undrade om vi ville ta hand om några säckar kläder som de i annat fall skulle slänga.

Kläderna var mest helt nya men eftersom de inte håller önskad kvalitet vill man inte att de skall hamna på en andrahandsmarknad eftersom det inte gagnar varumärket.

Det här belyser dilemmat som många producenter klädmärken står inför - var ska man göra sig av alla de plagg som inte håller måttet/ den kvalitet som är tänkt? Det kan t ex handla om reklamationer, plagg som inte håller färgen eller är felsydda. (Vi har tidigare belyst det i detta inlägg från ett av våra besök i Indien i februari 2013.)

Vi är glada att House of Lola kontaktade oss och naturligtvis tackade vi ja… Så efter ett par vänder med fullpackad bil Enköping - Stockholm tur och retur så nu har vi ytterligare 200 - 300 kg blandat, mestandels nytt trikåmaterial. Definitivt värt ett bättre öde än förbränning. Finfint material!

-Tack!!

 
Vi togs emot av Malin Gustavsson, ansvarig för logistik och transport på House of Lola


Klippa bort märken och knappar och resårer, dra ur band, färgsortera vika ihop och packa om... 


A week ago we received a large amount of material from the Swedish clothing brand House of Lola

They contacted us and wanted to know if we wanted to take care of some bags of clothes that they would otherwise throw away.
The clothes are mostly brand new but as they do not meet the quality standards  the company does not want them to end up on second hand market a that would not be good for the brand value.

This puts light on the dilemma many producers of clothes face - what to do with apparel that does not  reach the quality requirements? It could be claims, pieces that are wrongly stitched or are not color fast (we have mentioned this before in a post from a trip to India in Feb 2013).

We are happy that House of Lola contacted us and of course we said e would take the material…after a couple of runs between Enköping and Stockholm we now have another 200-300 kgs of mixed materials, mostly jersey. Definetley worth a better end to the life cycle than to be burnt. 
Great material in fact! 

-Thank you!!