21 mars 2014

nya idéer - uppstartOne way street

En skakig och dammig väg leder till överskottsmarknaden och slutar med tvärstop.


A bumpy and dusty road leads to the fabric excess market and ends with a full stop.