20 mars 2013

Sexan på gång
Damm och dimma

Vi önskar att vi inte innehöll någonting som hette något så äckligt som "slemhinnor". Men det gör vi, och de böjar bli ganska irriterade på det damm som vi ideligen utsätter dem för.
Kanske funkar dessa arbetsmiljöskydd i form av munskydd, inköpta på apoteket.
Om man inte sätter  på sig dem innanför glasögonen så blir det dimmigt.