4 november 2015

Utställningsbygge i Paris

Trappor, stegar, armar och ben uppåt sträck för att nå  upp till Vintergatan.