16 oktober 2020

Moirépressen

Almgrens sidenväveris museum har i tygberedningsrummet en stor och tung pjäs som är en moirépress. Den är från 1740-talet och moirering är ett sätt att pressa in skiftningar i ett (ofta) enfärgat tygs yta. Det kallas ibland vattrat.  

I vår industrifantasi kan den här pressen klämma ut löpmeter av veckade band. Det släta materialet matas in från toppen och genom hårt tryck spritsas det ut längre ned.
Det är slipsarnas mellanlägg och foder som använts. Mellanlägget är torrt och matt medan fodret är blankt och när de sammanfogas omväxlande med olika sidor upp skapas skiftningar. 
Som om det vore moiré, fast  i 3D.
Almgren silk weaving museum has an enormous piece of machine in the finishing room. It's a moiré press from 1740's and to make moiré is a way of creating a watered pattern in a fabric.

In our imaginary industry this machine presses out smocked bands by the metre. The flat material is fed through the top of the machine and through heavy pressure it is squeezed out further down. 

It is the shiny lining and the dry and mat padding of the ties that has been used. The different lustre of the fabrics creates a moire structure, which is also 3D. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar