26 april 2013

Sexans sista rand på plats

Nu återstår finklippning, trådfästningar och fodring - men så här kommer den att se ut, på ett ungefär!

Vi ville att mattan ska inbjuda till aktivitet och ritade den i en form som gör att man gärna vill följa kurvorna när man går. Mattan svänger  - men inte ränderna, som är skjutna i sidled. På så sätt får den ändå ett lugn och "ligger still" på golvet.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar