26 april 2013

Sjuan börjar ta form

Sista dagen för Lucie och Klara och vi ville gärna få en glimt av hur kompositionen av Re Rag Rug VII kommer att arbetas fram innan vi skiljs åt (för denna gång).

Samtidigt är Re Rag Rug VI på sluttampen!
Vi hade tänkt ha underlaget till hela mittpartiet av Re Rag Rug VII klart men vi fick dela på det. Längden gjorde det svårt att kontrollera trådraken när vi sydde eftersom yllematerialen drar olika mycket. Det är viktigt att vi får till räta vinklar när delarna skall sys ihop.

Vi kapade längden och använder istället en av bitarna till ett sidostycke. Nu har vi fått bredden och behöver bara ha fler byggstenar för längden.
De två första färgpartierna på plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar